100 χρόνια Μικρά Ασία – Επετειακή Έκθεση

Η έκθεση “1922 – 2022: κύματα προσφυγιάς, κράματα μνήμης” δημιούργησε τον δικτυακό τόπο 100hroniamikrasia.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και την ευρύτερη δραστηριότητά του.

 

Η χρήση του δικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά τροποποιούνται από το Μουσείο και ισχύουν.

 

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και όλων των στοιχείων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο 100hroniamikrasia.gr ανήκουν αποκλειστικά στο δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και των φορέων του Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,  και των συλλόγων και συλλεκτών που παρέθεσαν υλικό, και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας του.

 

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

 

Η έκθεση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr να είναι ακριβή και σαφή. Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του δικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr  για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο Μπενάκη δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου benaki.org.

 

H έκθεση δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr  ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr  τηρώντας τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο δήμο Θεσσλονίκης ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης», χρήση του διαδικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr  και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τον χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο δε δλημος Θεσσαλονίκης επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει ενδεχόμενη ζημία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Διάθεση Περιεχομένου

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διάθεση του διαδικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός του τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον ο δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του διαδικτυακού τόπου του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης του.

 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου 100hroniamikrasia.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο διαδικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.